• Actie tegen giftig vliegas in zoutcavernes succesvol

    De actiegroep 'Geen Afval in Twentse Bodem' is blij met het bericht dat AkzoNobel afziet van de proef om giftig vliegas te gebruiken voor de stabilisatie van zoutcavernes. De reden voor het afblazen van deze proef is het ontbreken van draagvlak. "We willen iedereen bedanken die de petitie ondertekend heeft. Dit resultaat laat zien dat actie voeren werkt." 'Geen Afval in Twentse Bodem' , een initiatief van een aantal bezorgde omwonenden, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP, voert al enkele maanden actie tegen het vullen van zoutcavernes met giftig vliegas. De partijen maakten zich zorgen over de risico's van dit project en zijn een petitie gestart die al meer dan 1000 is ondertekend. Uit de vele positieve reacties die de actievoerders ontvingen, bleek al dat deze proef op weinig steun kon rekenen."

Geen afval in Twentse bodem


AkzoNobel wil in samenwerking met Twence onderzoeken of het mogelijk is reststoffen van afvalenergiecentrales te gebruiken voor de stabilisatie van zoutcavernes. Als proefproject willen ze drie zoutcavernes gaan vullen met een mengsel van cement en giftig afval (vliegas). Het uiteindelijke doel is 22 potentieel instabiele cavernes op te vullen. Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid van dit onomkeerbare project. De dioxinen en zware metalen vormen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Daarom zouden alleen ongevaarlijke bodemeigen stoffen als zand en het huidige gebruikte kalk-gips slurrie aangewend mogen worden voor stabilisatie van de zoutcavernes. Onze bodem is geen afvalbak!

Een initiatief van


SP

GroenLinks

Partij voor de Dieren

Zouthuisjes van Akzo Nobel

De zoutcavernes onder deze zouthuisjes willen AkzoNobel en Twence gebruiken voor de ondergrondse opslag van giftig afval.

Geschiedenis

Wil je meer lezen over de ontwikkelingen rond stabilisatie-pilot, klik dan op de link.

Waar wacht je op? Onderteken de petitie!